DUYURULAR

smartf2

Günümüz teknoloji gelişmeleri ile birlikte fabrikalar klasik yapılarından sıyrılıp, akıllı cihazlar ve otomasyon sistemler ile donatılarak akıllı fabrikalar haline gelmeye başladılar. Peki bu akıllı fabrika kavramı nedir? Klasik fabrikalardan farkları neler olacaktır?

Endüstriyel otomasyon, uzun yıllardır üreticilerin üretim hatlarında ve süreçlerinde sıkça kullandıkları üretim metodu oldu. Programlanabilir lojik devreler, CNC cihazları ile sürdürülen üretim; artık günümüz tüketici ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladı. Artan tüketim, kullanıcı istekleri, kişiselleşme ihtiyacı gibi birçok konuda kalıcı çözümler aranır hale geldi. Tam da bu noktada; son yıllarda sanayide etkisini giderek artıran Endüstri 4.0 ve uygulamaları bu tür sorunlara çözümler sunmaya başladı. Akıllı dijital sistemler üzerine kurulu Endüstri 4.0 ile akıllı fabrikalar kurulmaya, hali hazırdakilerinde dönüştürülmesine başlandı.

Akıllı Fabrika Hangi Özelliklere Sahip

Akıllı fabrikalar üretim yapılan dört duvar ile çevrili yer tanımından çıkarak; üretim sonrası stok kontrolü, müşteri istekleri, sorunları, geri dönütleri, ürünün kullanım yaşam döngüsü, ürün iyileştirilmesi gibi üretim sonrası konularında aktif rol alan; üretim sürecinde oluşabilecek arızaları önceden belirleyebilen, topladığı ve analiz ettiği veriler ışığında süreci daha verimli kılabilecek bir teknolojik yapıya sahip fabrikadır.